Het Zwat team

Iedereen die bij Zwat werkt, is erop gericht jouw talenten te ontwikkelen en te activeren.

Gepassioneerde medewerkers

Alle mensen die bij Zwat werken maken deel uit van het ‘Zwat-team’. Samen willen wij zorgen voor de best haalbare zorg voor al onze deelnemers. Iedereen die bij Zwat werkt, is er op gericht talenten van deelnemers te ontwikkelen en te activeren. We helpen, onder andere, met het leren van werknemersvaardigheden en motiveren de deelnemers hun weg te vinden in de samenleving.

Als we zorgen hebben over een deelnemer, overleggen we met behandelaars, casemanagers of verwijzers, en, als dat nodig is, geven wij een signaal af. Regelmatig vinden er gesprekken plaats die gericht zijn op het meten van tevredenheid, bijstellen van doelen, afstemming met overige zorgverleners en het in kaart brengen van behoeften.

Daarnaast wordt er steeds gelet op wat een deelnemer wél kan en waar voor hem of haar uitdagingen liggen. De deelnemer leert zo omgaan met successen, en sóms met teleurstellingen. De professionele basishouding van de begeleiding is hierbij heel belangrijk.

Kernpunten

De professionele basishouding richting de deelnemers binnen Zwat bestaat uit de volgende kernpunten:

Van directie tot vrijwilligers; Groeien doen we niet alleen in zorginitiatieven, maar zeker ook in de kwaliteit van onze medewerkers
Scroll naar boven