Rotanwerkplaats

Je vindt hier structuur en veiligheid en word gestimuleerd, gemotiveerd en geactiveerd tot deelname aan de werkzaamheden en ontwikkeling richting uitstroom.

Ambacht Noordwolde

Stichting Ambacht Noordwolde is ontstaan uit een burgerinitiatief om het rietvlecht vak te leren en werd mede ondersteund door het project Bestemming Noordwolde van de Gemeente Weststellingwerf en de Provincie Friesland om het dorp Noordwolde economisch en sociaal beter tot zijn recht te laten komen. Vandaag de dag is de stichting erkend als leer- werkbedrijf en professioneel aanbieder van diensten op het gebied van re-integratie. Daardoor kan ook werkgelegenheid geboden worden aan mensen met of zonder een indicatie, zoals bedoeld in de participatie wet.

Samenwerking

Sinds 2023 is er op het gebied van zorg, nauwe en intensieve samenwerking tussen Zwat en Stichting Ambacht Noordwolde. Hierdoor kan Zwat in Noordwolde voorzien in dagbesteding voor tieners, (jong)volwassenen en ouderen tussen de 14 en de 67 jaar, die een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ hebben door bijvoorbeeld een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, maar ook mensen die in een revalidatie-, re-socialisatie- of re-integratietraject zitten, kunnen worden geholpen met het aanleren van bijvoorbeeld werknemers- en sociale vaardigheden, of (zelf)vertrouwen op te bouwen

Dagbesteding

Deelnemers kunnen op de rotanwerkplaats écht aan de slag. Ze vinden er structuur en veiligheid en worden gestimuleerd, gemotiveerd en geactiveerd tot deelname aan de werkzaamheden en ontwikkeling richting uitstroom. Daarmee zorgen we voor:

Een beetje nostalgie

Met deze dagbesteding keert het vlechtonderwijs terug in Noordwolde. Vlechten is van alle tijden en in menig huiskamer prijken (weer) gevlochten stoelen, banken of andere meubelstukken van rotan. Ruim 50 jaar geleden verliet de laatste lichting gediplomeerde rietvlechters de Rietvlechtschool. Daarmee kwam er een einde aan zo’n zestig jaar vlechtonderwijs in de eerste, en enige, Rijks Rietvlechtschool die ons land kende. Het Nationaal Vlechtmuseum vindt het fantastisch dat er weer echt vlechtonderwijs in de Rietvlechtschool gegeven wordt, daar is de school in 1909 ooit ook voor gebouwd. Mede daarom is Ambacht Noordwolde een samenwerking aangegaan met het Nationaal Vlechtmuseum om de beschikbare kennis en kunde te delen en waar mogelijk samen op te trekken. De dagbesteding vindt dan ook plaats in een ruimte in dat gebouw. De deelnemers leren in eerste instantie de basistechnieken van het vlechten en leren daarna bijvoorbeeld meubels/rotan items repareren, manden vlechten in diverse vormen of iets vlechten naar eigen idee of ontwerp.

Ontdekken wat je meer of anders kan, de waardering en zélf sturing geven aan dat proces; Dát geeft voldoening en zelfvertrouwen!
Scroll naar boven