Zorg

Bij Zwat zijn we er op gericht talenten van mensen en werknemersvaardigheden te ontwikkelen en te activeren. Zo helpen we jou je weg vinden in de samenleving.

Dagbesteding

Bij Zwat zijn we er op gericht talenten van mensen en werknemersvaardigheden te ontwikkelen en te activeren. Zo helpen we jou je weg vinden in de samenleving. Wij willen er zijn voor iedereen, ongeacht de mate van de problematiek. Deelnemers kunnen bij Zwat écht aan de slag. Je vindt bij ons structuur en veiligheid en wordt gestimuleerd, gemotiveerd en geactiveerd tot deelname aan de werkzaamheden en ontwikkeling richting uitstroom. Daarmee zorgen we voor:

Aanvulling op dagbesteding

Wanneer je bij Zwat werkt, wil je misschien na een tijdje meer dan ‘alleen’ dagbesteding. Als je bijvoorbeeld (even) niet naar school kunt, kunnen we je bij Zwat helpen bij je startkwalificatie, je voorbereiding op een (nieuwe) school, of je kunt praktijkcertificaten halen, omdat wij onderdeel zijn van Praktijkschool Fryslân. Deze certificaten worden door de bedrijfstak waar je in werkt geaccepteerd.

Omdat jij centraal staat voor Zwat zijn we steeds op zoek naar de best passende hulp voor jou. We kunnen bijvoorbeeld ondersteunen bij de voorbereiding en toegang tot de arbeidsmarkt, een traject naar een werkplek, of we kunnen extra aandacht besteden aan het opbouwen van je sociale netwerk.

Zwat biedt individuele begeleiding en dagbesteding in groepsverband voor mensen tussen 14 en 67 jaar.

Ontwikkeling in dagbesteding

Omdat wij geloven dat dagbesteding in sommige gevallen meer kan en moet zijn dan “mensen een leuke dag bezorgen”, willen wij onze deelnemers graag helpen bij een volgende stap in hun ontwikkeling. Als deel van Praktijkschool Fryslân kunnen we dat doen met trainingen richting startkwalificatie. Compleet met branche erkende deelcertificaten;

Deelnemers en begeleiders samen onderweg naar verhoogde kansen op participatie!
Scroll naar boven