Wat is ZWAT?

ZWAT is een organisatie met een eigen gezicht. Wij bieden professionele begeleiding en ondersteuning aan kinderen en volwassenen tussen 14 en 65 jaar. Bij ZWAT-Zorgwerkplaats is plaats voor mensen die op eigen tempo mogen en willen werken. Mensen met zowel geestelijke of lichamelijke beperkingen, die iets willen leren en/of ervaring willen opdoen in de autotechniek en/of houtbewerking.

In de autogarage wordt onder begeleiding vooral aan auto’s, brommers en andere voertuigen gewerkt. In de houtwerkplaats leren de cliënten meubels opknappen en producten maken. De taken voor cliënten die in de werkplaats werken zijn aangepast aan de vaardigheden en mogelijkheden van de cliënt.

Wat we doen.

Wat kun je van ons verwachten? Je gaat bij ZWAT echt aan de slag. Je krijgt begeleiding en

ondersteuning van begeleiders. Wij zorgen voor structuur en veiligheid (naleving huisregels

e.d.) en stimuleren, motiveren en activeren je tot deelname aan de werkzaamheden. Je leert

bij ons dan ook een echt vak. Indien wenselijk kunnen we je voorbereiden op een traject

naar een werkplek of school. Of andersom: als het op school of op je werk niet lukt dan kun

je bij ons met praktijkdingen bezig zijn.

Stabiliteit, structuur & ritme in je dagelijks leven.
Je bouwt nieuwe sociale contacten op.
Het versterkt je eigenwaarde.
Activering: je krijgt meer zin om iets op te pakken.
Je werkt aan persoonlijke ontplooiing en verkent je mogelijkheden.
Je doet arbeidservaring op en kan daarmee in een betaalde baan belanden.

WMO

Je kunt bij ons terecht vanuit de WMO met een beschikking voor een Persoonsgebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN), die wordt afgegeven door de gemeente.

WLZ

Je kunt bij ons ook terecht vanuit de WLZ met een indicatie voor een Persoonsgebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN), afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Jeugdhulp & Jeugdzorg

En ook ondersteunen wij jongeren die binnenkomen via Jeugdhulp en/of jeugdzorg.

Peter van de Linden

Coördinator

Marc Post

Directeur

Jannes de Jong

Begeleider cliëntzaken

Kom in contact: